Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, czyli ADHD, to zaburzenie, które sprawia, że dzieciom niezwykle trudno jest skoncentrować się na zadaniach, zwracać uwagę, siedzieć spokojnie i kontrolować impulsywne zachowania. Podczas gdy niektóre dzieci wykazują głównie zachowania nieuważne, a inne głównie nadpobudliwe i impulsywne, większość osób z ADHD ma kombinację obu tych zachowań, co może bardzo utrudniać im funkcjonowanie w szkole i powodować wiele konfliktów w domu.

Objawy ADHD nadpobudliwego lub impulsywnego

 • Fidgeting lub squirming, problemy z pozostaniem w jednym miejscu lub czekaniem na swoją kolej
 • Nadmierne bieganie i wspinanie się
 • Problemy z cichą zabawą
 • Ogromna niecierpliwość
 • Wydaje się, że zawsze jest “w ruchu” lub “napędzany silnikiem”
 • Nadmierne mówienie lub przerywanie, wymawianie odpowiedzi

Objawy nieuważnego ADHD

 • Popełnia nieostrożne błędy
 • Łatwo się rozprasza
 • Ma trudności z wykonywaniem poleceń
 • Wydaje się, że nie słucha, gdy mówi się do niego bezpośrednio
 • Ma problemy z organizacją
 • Unika lub nie lubi długotrwałego wysiłku
 • Zapomina, ciągle coś gubi

Leczenie ADHD i prognozy

W większości przypadków pierwszą linią leczenia ADHD są leki, które pomagają dzieciom skoncentrować się i ograniczyć impulsywność. Środki psychostymulujące, takie jak metylofenidat (Ritalin) i dekstroamfetamina (Adderall) są powszechnie stosowane w celu stymulowania produkcji neuroprzekaźników, które regulują uwagę i kontrolę impulsów.

Czasami w połączeniu z lekami stosuje się terapię behawioralną. Terapia interakcji rodzic-dziecko i inne formy treningu rodzicielskiego uczą rodziców, jak pielęgnować dobre zachowania, minimalizując jednocześnie zachowania impulsywne lub nieuważne. Gdy dziecko jest wystarczająco duże, terapia poznawczo-behawioralna może pomóc nauczyć je kontrolować swoje zachowania poprzez zrozumienie, jak wpływają na nie jego myśli i uczucia.