Depresja jest ogólnie postrzegana jako zaburzenie zdrowia psychicznego, które charakteryzuje się zmianami nastroju i uczuciem smutku. Na podstawie różnych badań stwierdzono, że jeśli depresja stanie się poważna, może wpływać na niektóre ważne aspekty życia. Jednym z obszarów, na które depresja może mieć poważny wpływ, jest pamięć. Naukowcy powiązali depresję z problemami z pamięcią, takimi jak dezorientacja i zapominanie. Wykazano również, że osoby cierpiące na depresję mogą mieć trudności z koncentracją, zapamiętywaniem, skupieniem uwagi lub podejmowaniem decyzji. Oprócz depresji, do innych zaburzeń psychicznych, które mogą powodować osłabienie pamięci, należą lęk i stres.

W badaniu przeprowadzonym w 2013 r. naukowcy zaobserwowali, że kilka osób cierpiących na depresję miało problemy z identyfikacją obiektów na ekranie, które wyglądały tak samo jak obiekt widziany przez nich wcześniej. Badacze tłumaczyli to tym, że depresja może osłabiać pamięć. Inne badanie z 2015 roku miało podobne uzasadnienie – wykazało, że utrata pamięci krótkotrwałej może wystąpić podczas depresji. Uważa się, że depresja powoduje jedynie utratę pamięci krótkotrwałej, a nie wpływa na pamięć proceduralną i długotrwałą.

Jakie są objawy depresji i utraty pamięci?

Depresja jest powszechnym zaburzeniem psychicznym, które może być przytłaczające. Mogą wystąpić objawy, które dadzą ci jasność, że cierpisz na depresję. Narodowy Instytut Zdrowia Psychicznego (National Institute of Mental Health) podaje, że objawy muszą być widoczne przez co najmniej dwa tygodnie, zanim zostanie zdiagnozowana depresja. Ważne jest, aby zgłosić się do lekarza lub licencjonowanego specjalisty w dziedzinie zdrowia psychicznego. Poniżej wymieniono niektóre z objawów depresji:

 • Smutek, niepokój, poczucie beznadziejności lub odrętwienie
 • Utrata przyjemności lub zainteresowania hobby lub zajęciami, które wcześniej sprawiały przyjemność
 • Spadek energii i zmęczenie
 • Problemy żołądkowo-jelitowe
 • Bóle i dolegliwości
 • Drażliwość lub niepokój
 • Poczucie winy, wstydu, bezsilności lub bezwartościowości
 • Problemy z zasypianiem
 • Zmiany apetytu i wagi (utrata lub przyrost masy ciała)
 • Myśli o śmierci lub samobójstwie

Jakie są przyczyny utraty pamięci?

Według MedlinePlus, utrata pamięci lub amnezja to “niezwykła niepamięć”. “Jest to stan, który może powodować zapominanie o nowych wydarzeniach, niezdolność do przywoływania wspomnień lub jedno i drugie. W zależności od przyczyny jest ona przemijająca lub trwa przez krótki czas, albo pogarsza się z czasem. Poniżej wymieniono niektóre z przyczyn utraty pamięci:

 • Leki
 • Niedobór snu
 • Znieczulenie po niedawno przebytej operacji
 • Guz mózgu lub infekcja
 • Brak tlenu w mózgu
 • Uraz emocjonalny
 • Operacja mózgu lub operacja wszczepienia by-passów serca

Leczenie nowotworów, takie jak radioterapia, chemioterapia lub przeszczep szpiku kostnego

 • Zaburzenia czynności tarczycy
 • Zaburzenia psychiczne, takie jak depresja, zaburzenia dysocjacyjne, schizofrenia i choroba dwubiegunowa
 • Niedobór witaminy B-12
 • Przemijający atak niedokrwienny (TIA)
 • Niektóre rodzaje napadów drgawkowych
 • Migrena
 • Choroby neurodegeneracyjne, takie jak stwardnienie rozsiane (MS), choroba Huntingtona lub choroba Parkinsona
 • Uraz głowy lub wstrząs mózgu
 • Terapia elektrokonwulsyjna
 • Alkoholizm lub nadużywanie narkotyków

Jak diagnozuje się utratę pa mięci?

Aby dowiedzieć się, w jakim stopniu problemy z pamięcią mogą dotyczyć pacjenta, lekarz może być zmuszony do przeprowadzenia badania fizykalnego, zadania kilku pytań, wykonania elektroencefalogramu w celu zbadania pojemności mózgu, przeprowadzenia badań krwi i badań obrazowych (takich jak rezonans magnetyczny). Lekarz może również skierować pacjenta do neurologa lub psychiatry. Ważne jest, aby powiedzieć lekarzowi o każdej z poniższych sytuacji:

 • Przyjmowaniu nowych leków
 • Ilości przyjmowanego alkoholu i częstotliwości jego spożywania
 • Czy ostatnio chorowałeś
 • Jeśli miałeś wypadek lub doznałeś urazu głowy
 • Zmianach w codziennym trybie życia
 • Podejmowane przez Ciebie próby leczenia problemów z pamięcią i ich skuteczność
 • Kiedy pojawiły się problemy z pamięcią i jak to się zaczęło?
 • Czy ostatnio towarzyszyły temu depresja, niepokój lub smutek?
 • Czy regularnie zażywasz leki dostępne bez recepty lub prezentowane w aptece oraz ich dawki
 • Zadania, których rozpoczęcie lub wykonanie sprawia ci trudność

Jakie są skutki depresji i utraty pamięci?

Na depresję i utratę pamięci można wpływać na wiele sposobów. Jeśli cierpisz z powodu obu tych zaburzeń psychicznych, możesz doświadczyć następujących objawów:

 • Afazja: Afazja oznacza częściową lub całkowitą utratę umiejętności językowych z powodu uszkodzenia mózgu. Depresja i utrata pamięci mogą sprawić, że zapomnisz konkretne słowo, którego zamierzasz użyć.
 • Możesz zapomnieć o wydarzeniach, które przeczytałeś ostatnio w książce.
 • Możesz zapomnieć, o czym rozmawiałeś z kimś poprzedniego dnia
 • Możesz mieć problemy z przechowywaniem w pamięci kilku rzeczy
 • Możesz mieć trudności z przypomnieniem sobie pewnych konkretnych rzeczy dotyczących twojej historii autobiograficznej

W jaki sposób depresja powoduje utratę pamięci i zapominanie?

Naukowcy ustalili, że depresja może negatywnie wpływać na umiejętności myślenia związane z pamięcią. Umiejętności te mogą obejmować przetwarzanie informacji, uwagę i funkcje wykonawcze (takie jak odzyskiwanie pamięci). Depresja może powodować różne czynniki, które mogą przyczyniać się do utraty pamięci. Poniżej wymieniono niektóre z nich:

 • Fizyczne zmiany w mózgu: Fizyczne zmiany w mózgu spowodowane depresją mogą przyczynić się do utraty pamięci. Opisano, że podczas epizodu depresji organizm reaguje na stres i uwalnia kortyzol (hormon steroidowy). Nadmiar kortyzolu w mózgu może powstrzymać wzrost nowych komórek mózgowych w hipokampie (pomaga on mózgowi w tworzeniu, organizowaniu i przechowywaniu wspomnień) – w konsekwencji może to spowodować jego kurczenie się. Oznacza to, że epizody depresji, które aktywują reakcję na stres, mogą wpływać na pamięć.
 • Zaburzenia snu: Jakość snu ma duży związek ze zdrowiem psychicznym. W przypadku depresji zaleca się odpowiednią ilość snu, ponieważ niedobór snu może pogorszyć stan zdrowia. Klinicznie depresja charakteryzuje się takimi objawami, jak zmiany w nawykach sennych i zmęczenie. Gdy jakość snu ulega pogorszeniu, może to zaburzać funkcje poznawcze. Zaburzenia równowagi niektórych substancji chemicznych w mózgu (neuroprzekaźników), które pomagają regulować nastrój i sen, mogą być związane z depresją. To zaburzenie równowagi może być powodem, dla którego u osób z depresją występuje hipersomnia (zbyt duża ilość snu) lub bezsenność (problemy z zasypianiem).

Ze względu na fakt, że problemy ze snem mogą wpływać na funkcje poznawcze, takie jak czas reakcji i pamięć wzrokowa, naukowcy zalecają, by zapobiegać zaburzeniom funkcji poznawczych i pomagać mózgowi dobrze funkcjonować. Większość ludzi potrzebuje 7-9 godzin snu dziennie.

 • Skutki uboczne niektórych leków przeciwdepresyjnych: Jeśli chodzi o przepisywanie leków, lekarz może przepisać leki przeciwdepresyjne w celu złagodzenia objawów depresji. Jednak niektóre leki przeciwdepresyjne, takie jak selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) i leki trójcykliczne, mogą powodować działania niepożądane, takie jak utrata pamięci krótkotrwałej lub trudności z koncentracją. Aby poradzić sobie z utratą pamięci krótkotrwałej spowodowaną lekami przeciwdepresyjnymi, może być konieczne zastosowanie leczenia depresji bez użycia leków, takiego jak przezczaszkowa stymulacja magnetyczna (TMS).
 • Wczesne doświadczanie depresji i lęku: Wczesne wystąpienie depresji w wieku 20, 30 i 40 lat może zwiększać ryzyko wystąpienia zaburzeń funkcji poznawczych i pamięci w wieku 50 lat. Naukowcy wykazali, że częstsze występowanie depresji i stanów lękowych we wczesnej dorosłości może prowadzić do pogorszenia funkcjonowania pamięci w starszym wieku.

Jak leczyć depresję i utratę pamięci

Z depresją i utratą pamięci, podobnie jak z innymi problemami związanymi ze zdrowiem psychicznym, można sobie poradzić, jeśli zastosuje się odpowiednie metody leczenia. Warto wiedzieć, że utrata pamięci w depresji nie ma określonego sposobu leczenia. Istnieją jednak trzy konkretne metody leczenia zaburzeń poznawczych, wspólne dla innych chorób psychicznych. Są one następujące:

 • Techniki remediacji: Techniki remediacyjne to ćwiczenia, które mogą pomóc w doskonaleniu i poprawie pamięci. Może to być np. dobrze opracowany program komputerowy.
 • Techniki kompensacyjne: Techniki kompensacyjne pomagają ludziom nauczyć się różnych sposobów zapamiętywania. Mogą one obejmować stosowanie mnemotechnik.
 • Podejścia adaptacyjne: Podejścia adaptacyjne polegają na wprowadzaniu zmian w środowisku. Jedną z metod, które można zastosować, jest pomoc w zapamiętywaniu – może to być np. używanie dyktafonu do zapisywania tego, co trzeba sobie później przypomnieć.

Kiedy należy zgłosić się do lekarza

Zawsze warto zgłosić się do lekarza, gdy zaczynają występować objawy depresji, w tym zapominanie, lub gdy można zauważyć pewne oznaki utraty pamięci. Tak więc, gdy depresja zaczyna powodować utratę pamięci, nie należy tracić cennego czasu, lecz koniecznie udać się do licencjonowanego specjalisty w dziedzinie zdrowia psychicznego. Należy wiedzieć, że nawet łagodniejsze zaniki pamięci mogą być oznaką poważniejszego stanu. Należy poinformować lekarza, jeśli stan pacjenta pogarsza się lub przeszkadza w wykonywaniu codziennych czynności.

Jeśli lekarz uzna, że przyczyną utraty pamięci jest depresja, należy zapytać go o najlepsze techniki, które mogą pomóc w poprawieniu pamięci.

Istnieją inne sposoby radzenia sobie z objawami depresji. Mogą one obejmować psychoterapię (poradnictwo lub terapię rozmowną). Profesjonalnie przeszkolony terapeuta może pomóc w radzeniu sobie z objawami depresji, w tym z zapominaniem i utratą pamięci.

Więcej informacji

 • mind-diagnostics.org/blog/depression/depression-and-memory-loss-the-facts-to-know