Samo zdiagnozowanie zaburzeń psychicznych może być wystarczająco skomplikowane, ale może stanowić dodatkową trudność, gdy jedna diagnoza łączy się z drugą. Nierzadko zdarza się, że osoby, które zmagają się z jednym zaburzeniem psychicznym, zmagają się również z innym, np. z narcyzmem i depresją.

Zrozumienie każdej z diagnoz i ich wzajemnych powiązań może być kluczowe dla zdrowego rozwoju.

Co to jest Narcystyczne Zaburzenie Osobowości?

Narcystyczne zaburzenie osobowości (NPD) jest tylko jednym z kilku różnych rodzajów zaburzeń osobowości, które istnieją. Chociaż słowo “narcyzm” jest często używane jako przymiotnik lub sposób opisania osoby, nie jest to właściwe użycie tego słowa.

Jest to zaburzenie zdrowia psychicznego, które może być zdiagnozowane przez lekarzy i specjalistów od zdrowia psychicznego. Nie jest to osoba, która po prostu zachowuje się arogancko. Z NPD wiąże się wiele różnych objawów. Jeśli ktoś nie jest świadomy, że boryka się z tym zaburzeniem, może to mieć negatywny wpływ na każdą sferę jego życia.

Niektóre z powszechnych objawów występujących u osób z Narcystycznym Zaburzeniem Osobowości to m.in:

 • Nadmierna koncentracja na rzeczach takich jak zdobywanie władzy, bogactwa i urody
 • Wyolbrzymione poczucie ważności i osiągnięć
 • Brak empatii
 • Skrajna zazdrość
 • Przekonanie, że zasługują na wszystko, co najlepsze
 • Złość i drażliwość
 • Trudności w radzeniu sobie z własnymi emocjami i ich zrozumieniu
 • Wysokie oczekiwania wobec siebie i innych
 • Częste przerywanie innym i prowadzenie rozmów na swój temat

Wiele z tych objawów może nie być zaskoczeniem, ale jest kilka, które mogą zaskoczyć. Należą do nich na przykład niskie poczucie własnej wartości i depresja.

Osoby narcystyczne potrafią sprawiać wrażenie przesadnie pewnych siebie, aż do arogancji. Jednak pod tym wszystkim wielu z nich zmaga się z poczuciem, że nie są wystarczająco dobrzy. To właśnie ta walka z poczuciem własnej wartości może powodować, że zachowują się w taki sposób. Nie chcą, aby inni dostrzegali ich słabości i niedoskonałości, i sami nie chcą ich dostrzegać, więc poniżają innych, aby podbudować siebie.

To właśnie może prowadzić do depresji u osób zmagających się z NPD.

Co to jest depresja?

Depresja to zaburzenie zdrowia psychicznego, które wpływa na sposób odczuwania i myślenia danej osoby. Choć wielu osobom depresja kojarzy się ze “smutkiem”, to jest to coś więcej. Chociaż depresja może powodować uczucie smutku, jest to tylko jeden z wielu objawów. Niektóre objawy depresji, które mogą wystąpić u danej osoby, to m.in:

 • Uczucie lenistwa i braku motywacji
 • Niezdolność do jedzenia lub jedzenie więcej niż zwykle
 • Przewlekłe bóle, takie jak bóle pleców lub głowy
 • Problemy z trawieniem
 • Poczucie bezwartościowości lub beznadziejności
 • Złość lub drażliwość
 • Odrętwienie lub poczucie, że nie jest się sobą

Depresja nie u każdego objawia się w ten sam sposób. Mogą wystąpić niektóre lub wszystkie z wymienionych powyżej objawów. W skrajnych przypadkach depresja może również prowadzić do myśli samobójczych. Dlatego tak ważne jest zrozumienie czynników ryzyka, oznak i objawów oraz możliwości leczenia depresji każdego rodzaju, w tym depresji narcystycznej.

Jaki jest związek między narcyzmem a depresją?

Istnieje kilka sposobów, w jakie narcystyczne zaburzenie osobowości może wiązać się z depresją. Pierwszy to taki, kiedy narcyzm powoduje depresję w samej osobie. Drugi to sytuacja, w której zachowanie osoby narcystycznej może doprowadzić do tego, że ktoś inny doświadczy depresji.

Czy bycie narcyzem może prowadzić do depresji?

Zrozumienie roli, jaką depresja może mieć dla osoby narcystycznej, pomaga zrozumieć, że istnieją dwa różne sposoby, w jakie narcyzm może się objawiać. Pierwszym z nich jest typowe aroganckie zachowanie, które większość ludzi uważa za narcyzm. W dziedzinie zdrowia psychicznego określa się je mianem wielkoduszności.

Kiedy ktoś naprawdę wierzy, że jest wyjątkowy i przewyższa innych, zwykle brakuje mu zdolności do empatii z innymi. Ten typ narcyzów ma również problemy z identyfikacją i łącznością z własnymi emocjami, co może powodować, że trudne emocje z czasem zaczynają narastać pod powierzchnią.

Drugi typ osoby narcystycznej to taka, która zmaga się z bezbronnością. Zazwyczaj wynika to z sytuacji z dzieciństwa związanych z traumą, nadużyciami lub zaniedbaniem. Osoby te rozumieją empatię w tym sensie, że chcą jej od innych, ale nadal jej nie okazują. W niektórych przypadkach uczą się odgrywać rolę ofiary ze względu na swoje doświadczenia z przeszłości.

Czy to prowadzi do depresji?

Chociaż specjaliści od zdrowia psychicznego wciąż próbują zrozumieć związek między narcyzmem a depresją, wydaje się, że istnieje między nimi związek.

Niektórzy uważają, że jest to spowodowane brakiem zrozumienia dla właściwego rozpoznawania i radzenia sobie z emocjami. Te tłumione emocje w końcu narastają i powodują, że dana osoba zmaga się z depresją. Inni uważają, że dążenie do perfekcji jest tym, co popycha niektórych narcyzów do zmagania się z depresją.

Choć nie ma obecnie jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, wydaje się, że istnieje związek. Jedną ze skomplikowanych rzeczy jest to, że osoby z Narcystycznym Zaburzeniem Osobowości mają trudności z przyznaniem się do tego, z czym się zmagają. Ponieważ jest mało prawdopodobne, by przyznały, że mają problem, nie szukają też pomocy w przypadku problemów ze zdrowiem psychicznym, z którymi się borykają.

Depresja u ofiar narcystycznej przemocy

Nie tylko osoba narcystyczna może zmagać się z depresją. Jeśli jesteś w związku z osobą narcystyczną, może to mieć negatywny wpływ także na twoje zdrowie psychiczne.

Nierzadko osoby pozostające w bliskich związkach, zwłaszcza romantycznych, z osobą narcystyczną padają ofiarą nadużyć. Zachowania narcystyczne są zazwyczaj obraźliwe werbalnie i emocjonalnie. Możesz doświadczyć takich rzeczy jak:

 • Izolacja od przyjaciół i rodziny
 • Wyzwiska i umniejszanie
 • Nieustanna krytyka
 • Przekonanie, że jesteś kłamcą lub że nie wiesz, o czym mówisz
 • Obarczanie winą za wszystko, co się nie udaje
 • Nie czuć się już sobą lub mieć poczucie, że straciło się część tego, kim się było

Ciągłe przeżywanie takich sytuacji może mieć bardzo negatywny wpływ na zdrowie psychiczne. Osoba może zacząć tracić wiarę w siebie, czuć się bezwartościowa, wątpić w siebie i swoje możliwości. Może wzrosnąć ilość niepokoju i zmartwień.

Może to w końcu doprowadzić do depresji. Jeśli w twoim życiu nie pozostał nikt, komu mógłbyś się zwierzyć, może to być samotne i zagmatwane miejsce z powodu izolacji spowodowanej przez narcyzów.

Co robić, gdy masz depresję?

Jeśli zapoznałeś się z listą objawów Narcystycznego Zaburzenia Osobowości i dostrzegasz niektóre z nich we własnym życiu, możesz wziąć udział w krótkim quizie online na temat narcyzmu. Wyniki pomogą Ci określić, czy jesteś narażony na diagnozę. Mogą także pomóc w ustaleniu, jakie kolejne kroki należy podjąć.

Jeśli w przeszłości zdiagnozowano u ciebie NPD, możesz zaobserwować u siebie pewne oznaki depresji. Ważne jest, aby zrozumieć, że zarówno NPD, jak i depresja są problemami zdrowia psychicznego, które można leczyć. Jeśli ktoś chce i jest gotowy zająć się tymi problemami, może zrobić wiele różnych rzeczy, aby przezwyciężyć objawy i poprawić swoje samopoczucie psychiczne i emocjonalne.

Jeśli masz obawy lub pytania dotyczące najlepszych sposobów leczenia, porozmawiaj z lekarzem lub specjalistą w dziedzinie zdrowia psychicznego, np. terapeutą lub psychiatrą.

Jeśli uważasz, że jesteś ofiarą narcystycznego wykorzystywania i zmagasz się z depresją, ważne jest, abyś poszukał pomocy. Ofiarom łatwo jest zaprzeczać, że dochodzi do znęcania się, ponieważ narcyzi są dobrzy w ukrywaniu swojego zachowania i wprowadzaniu zamieszania. Jeśli uważasz, że twój partner może być narcyzem, możesz rozwiązać powyższy quiz i spróbować odpowiedzieć na pytania na podstawie jego zachowania, aby zobaczyć wyniki.

Niezależnie jednak od tego, co mówią wyniki, jeśli zmagasz się z problemami, możesz liczyć na pomoc. Terapeuta może pomóc ci nauczyć się ważnych strategii radzenia sobie z depresją oraz strategii, które możesz wykorzystać, aby poprawić swój związek. Pomoże też zdecydować, czy pozostanie w związku jest właściwym rozwiązaniem, czy też najlepiej byłoby go zakończyć i ruszyć dalej.

Znajdź odpowiednią metodę leczenia

Istnieje wiele metod leczenia, które można zastosować w zależności od konkretnej sytuacji. Niektórzy ludzie korzystają z leków na receptę, a inni z prostych zmian stylu życia. Jeszcze inni widzą najlepsze rezultaty w połączeniu kilku różnych metod leczenia, takich jak terapia, zmiana stylu życia i leki.

Najważniejszą rzeczą, jaką należy wiedzieć, jest to, że jeśli zmagasz się z chorobą, niezależnie od jej objawów, nie jesteś sam. Nie ma powodu, by wstydzić się tego, że zmagasz się z problemami lub szukasz pomocy, gdy jej potrzebujesz. Jeśli masz objawy depresji, warto się nimi zająć, zanim zaczniesz zajmować się innymi sferami swojego życia. Rozmowa z terapeutą może pomóc w ustaleniu najlepszego sposobu postępowania.

Więcej informacji

 • mind-diagnostics.org/blog/depression/narcissism-and-depression-what-you-need-to-know