Dysleksja

Dysleksja to specyficzne trudności w nauce.
Zaburzeniom dysleksji towarzyszą problemy z czytaniem, pisaniem i ortografią.

Nie musisz już wychodzić z domu, aby określić stopień prawdopodobieństwa zaburzeń ze spektrum dysleksji.

 

KLIKNIJ TUTAJ I ROZWIĄŻ TEST NA DYSLEKSJĘ

 

Nasz test ze spektrum uczenia się określa wstępne występowanie elementów zaburzeń dysleksji, dysgrafii, dyskalkulii, aleksji w skali prawdopodobieństwa. Prezentowany quiz nie jest testem naukowym – diagnostycznym.

Symptomy dysleksji

W zakresie czytania symptomami dysleksji mogą być: trudności z podziałem słowa na sylaby, złączeniem sylab w słowo;…

Rodzaje dysleksji

Niektóre symptomy często są powszechne w dysleksji, naukowcy zidentyfikowali kilka jej rodzajów. Korzystanie z terminu dysleksja rozróżnia…

Dysleksja typu mieszanego

Dysleksja mieszana to typ dysleksji w której występują zaburzenia zarówno percepcji słuchowej, wzrokowej, pamięci wzrokowo-słuchowej oraz wyobraźni…

Dysleksja integracyjna

Dysleksja integracyjna to typ dysleksji, w której zaburzona jest koordynacja, czyli występują zaburzenia integracji percepcyjno-motorycznej. Dysleksja integracyjna…

Dysleksja wizualna

Dysleksja wizualna – występuje nieład tzw. nieporządek. W dysleksji mogą występować zaburzenia mowy, uwagi, koncentracji i pamięci….

Terapia dysleksji

Dysleksja nie ustępuje z wiekiem, ale towarzyszy dotkniętej nią osobie przez całe życie. Nie można wyeliminować tego…