Błędy specyficzne dla zaburzeń funkcji wzrokowych (percepcji i pamięci wzrokowej):

  • mylenie liter o podobnym kształcie, np. a – o, l – t – ł, m – n, n – r, u – w, ę – e, ą – a
  • mylne odtwarzanie położenia liter, np. b –p, b – d, d – g, p – g, m – w, u – n
  • pomijanie drobnych elementów graficznych liter, np. znaków diakrytycznych
  • nieróżnicowanie liter małych i wielkich
  • błędy typowo ortograficzne ó – u, ż – rz, ch –h
  • mylenie liter rzadziej używanych, H – f – F, Ł – F itp.

Źródła:

  1. „Uczeń z dysleksją w szkole” M. Bogdanowicz, A. Adryjanek, Operon, Gdynia 2009