Błędy specyficzne – błędy charakterystyczne dla dysleksji rozwojowej.


Źródła:

  1. „Uczeń z dysleksją w szkole” M. Bogdanowicz, A. Adryjanek, Operon, Gdynia 2009