Dysleksja najczęściej kojarzona jest z trudnościami w czytaniu i pisaniu, ale wskazują na nią również problemy z działaniem tzw. pamięci krótkotrwałej, problemy z organizacją i trudności w postępowaniu zgodnie z instrukcjami lub wskazówkami.

Każda osoba z dysleksją jest inna, ma różne atuty i słabe strony.

Silne strony dyslektyka

  • Może być kreatywny i dobrze sprawdzać się w zadaniach praktycznych.
  • Myślenie przestrzenne np. widzenie/myślenie w 3D, wizualizacja struktury z przedstawionego planu.
  • Zdolności werbalne i łatwość nawiązywania kontaktów.
  • Potrafi myśleć niekonwencjonalnie i dostrzegać pełen obraz w danej sytuacji.

Słabe strony dyslektyka

  • Ma problem z czytaniem, robieniem notatek, zapamiętywaniem numerów, imion i dat.
  • Ma problem z punktualnością, wykonywaniem zadań na czas, organizacją pracy itp.
  • Ma problemy z pisownią.
  • Ma problem związane z działaniem pamięci krótkotrwałej i zadaniami sekwencyjnymi, np. z instrukcjami, wskazówkami.

Źródła:

  1. https://www.dyslexiascotland.org.uk/