Dysleksja to specyficzne trudności w nauce. Zaburzeniom dysleksji towarzyszą problemy z czytaniem, pisaniem i ortografią.

Termin dysleksja powstał przez połączenie przedrostka dys-, który w języku łacińskim oznacza brak czegoś, trudność, niemożność, z czasownikiem lego- „czytam” lub Lexis- „słowa”.

Dysleksja to ogólny termin używany do opisania powszechnych zaburzeń uczenia się, w których zdolność czytania osoby dotkniętej chorobą jest upośledzona z powodu trudności w rozpoznawaniu dźwięków wydawanych w mowie i ich związku z literami i słowami. Warunek jest również określany jako specyficzna „niepełnosprawność czytania”.

Dysleksja jako przejaw specyficznych trudności w uczeniu się.

Definicja ogłoszona w 1994r. przez Towarzystwo im. Ortona w USA mówi, iż dysleksja jest jednym z wielu różnych rodzajów trudności w uczeniu się. Jest specyficznym zaburzeniem o podłożu językowym uwarunkowanym konstytucjonalnie (zmiany w centralnym układzie nerwowym wywołane niedotlenieniem mózgu, anomaliami chromosomowymi, nadprodukcją testosteronu w okresie prenatalnym, niedokształceniem kory mózgowej oraz mikrouszkodzeniami w okresie porodu i wczesnego dzieciństwa).

Dysleksja manifestuje się różnorodnymi trudnościami w odniesieniu do komunikacji językowej, oprócz trudności w czytaniu pojawiają się poważne problemy w opanowaniu sprawności w zakresie techniki pisania (dysgrafia) i poprawnej pisowni (dysortografia). Dzieci z dysleksją mają często trudności w nabywaniu umiejętności językowych mogących w niektórych przypadkach ujawniać się także w matematyce (dyskalkulia).

Czy mogę mieć dysleksję?

Uzyskaj wstępną ocenę dysleksji – wykonaj nasz test na dysleksję. Proszę pamiętać, że nasza aplikacja nie jest narzędziem diagnostycznym. Jeżeli podejrzewasz u siebie występowanie objawów charakterystycznych dla danego schorzenia i chcesz uzyskać wiarygodną diagnozę, skontaktuj się z psychoterapeutą, psychiatrą, lekarzem lub pracownikiem służby zdrowia.


Źródła:

  1. http://www.psychologia.edu.pl/czytelnia/50-artykuly/699-dysleksja-8211-charakterystyka-zjawiska.html