Osoby z dysleksja spotykamy w każdym państwie. W literaturze europejskiej podaje się, że dzieci te stanowią 10-15% uczniów, w tym 4% to przypadki bardzo nasilonych trudności (wg międzynarodowych klasyfikacji chorób ICD-10, DSM-IV), które można byłoby określić nazwą głębokiej dysleksji.

Europejskie Towarzystwo Dysleksji poinformowało w roku 1998, iż w krajach Unii Europejskiej żyje 37 milionów osób z dysleksja. Częstotliwość występowania dysleksji szacuje się na około 10% populacji.

Dzieci z dysleksja przybywa coraz to więcej. W ostatnich latach dysleksja to już nie tylko problem dzieci ze szkoły podstawowej, ale i tez młodzieży szkoły gimnazjalnej i szkoły średniej.

W Polsce 10-15% uczniów ma dysleksję (a nasiloną 3-4%). Czterokrotnie częściej dyslektykami są chłopcy niż dziewczynki. Średnio w każdej polskiej klasie jest 3-4 dzieci dyslektycznych.


Źródła:

  1. http://www.lo.nisko.pl/dokumenty_szkoly/pedagog/Zjawisko-dysleksji.pdf
  2. https://pl.wikipedia.org/wiki/Dysleksja
  3. https://www.ptd.edu.pl/cotojest.html