Dyslalia – grupa wad wymowy dotycząca artykulacji; dyslalia to nieprawidłowość w realizacji jednej głoski, kilku głosek, a nawet wszystkich lub niemal wszystkich od razu. Wyróżnia się różne typy dyslalii.


Źródła:

  1. „Uczeń z dysleksją w szkole” M. Bogdanowicz, A. Adryjanek, Operon, Gdynia 2009
  2. „Minimum logopedyczne nauczyciela przedszkola” G. Demel
  3. „Z logopedią na ty” E. M. Skorek