Dysleksja słuchowa to zaburzenie percepcji i pamięci słuchowej dźwięków mowy, najczęściej powiązana z zaburzeniami funkcji językowych.

Czym są zaburzenia przetwarzania słuchowego?

Dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego mogą mieć trudności z wykonywaniem poleceń, często proszą o powtórzenie go. Ich ucho słyszy sygnał, ale mózg nie przypisuje mu właściwego znaczenia.

Istnieją cztery podstawowe umiejętności związane z przetwarzaniem słuchowym, a dzieci, które mają te problemy, mogą być słabe w co najmniej jednym z nich.

Dyskryminacja słuchowa: jest to zdolność zauważania i rozróżniania wyraźnych oraz subtelnych różnic między dźwiękami. Ma to kluczowe znaczenie np. w odróżnianiu słuchowym wyrazów podobnie brzmiących, ale mających inne znaczenie, jak kasa – Kasia- kasza, czy półka- bułka. Dzieci z trudnościami z dyskryminacją słuchową mogą przegapić informacje lub źle zrozumieć to, co mówisz, ponieważ mogą nie dostrzegać różnic pomiędzy poszczególnymi dźwiękami mowy. To może powodować trudności w nauce czytania, pisania ze słuchu. czy też w mówieniu – mogą np. zostać źle zrozumiane. Dzieci z trudnościami w tym zakresie mogą mieć również problemy z rymowaniem, ponieważ ich mózg może nie wykrywać, że są to słowa, które brzmią podobnie, ale nie tak samo.

Dyskryminacja słuchowa w hałasie: jest to umiejętność odróżnienia ważnych dźwięków od szumu tła i wykonania instrukcji werbalnych dzięki wyodrębnieniu polecenia z „bałaganu słuchowego”. W klasie dziecko mające słabo rozwiniętą tę umiejętność może mieć problemy ze skupieniem się na tym, co mówi nauczyciel, a nie na innych dźwiękach w klasie. Można powiedzieć, ze jest to problem z filtrowaniem informacji ważnych od nieistotnych.

Pamięć słuchowa: obejmuje zdolność zapamiętywania rzeczy, które słyszymy, zarówno w krótkim, jak i długim okresie. Dzieci ze słabą pamięcią słuchową mają problemy z zapamiętywaniem wierszy, rymowanek, tekstów piosenek, trudności z zapamiętywaniem informacji, gdy mnie jest ona dodatkowo zapisana.

Sekwencjonowanie słuchowe: jest to umiejętność rozumienia i przypominania kolejności dźwięków. Dziecko z trudnościami w tym zakresie może mieszać kolejność cyfr w liczbie (84 i 48) i może przekręcać sekwencję dźwięków w słowie (manojez zamiast majonez czy lomokotywa zamiast lokomotywa). Może również mieć problemy z zapamiętaniem kolejności wykonywania poleceń zgodnie z podaną instrukcją.


Źródła:

  1. https://www.edupoint.pl/co-to-jest-zaburzenie-przetwarzania-sluchowego/
  2. http://poradniapyrzyce.pl/dysleksja-rozwojowa/