Dysleksja mieszana to typ dysleksji w której występują zaburzenia zarówno percepcji słuchowej, wzrokowej, pamięci wzrokowo-słuchowej oraz wyobraźni przestrzennej.

Różne oblicza dysleksji – od czego to zależy?

Dysleksja rozwojowa jest zaburzeniem o podstawie neurobiologicznej, a zatem jest związana z innym niż zwykle funkcjonowaniem mózgu. Jeśli nieprawidłowości są w płatach potylicznych, dziecko może mieć problem z różnicowaniem kształtu liter, problemy z pisaniem. Jeśli zmiany są w płacie skroniowym, to dziecko może nie różnicować liter, które różnią się jedną cechą, np. dźwięcznością i bezdźwięcznością, jak p-b, k-g. Zmiany w płacie czołowym (gdzie dokonuje się analiza semantyczna, czyli znaczeniowa) sprawiają, że dziecko może mieć problemy z pamięcią i koncentracją uwagi.

W międzyczasie skorzystaj z naszego testu na dysleksję, aby wykonać ocenę, czy Twoje dziecko może wykazywać zaburzenia ze spektrum dysleksji.

Objawy, które mogą sugerować dysleksję rozwojową, to m.in.:

 • nieróżnicowanie pewnych dźwięków – tych, które różnią się jedną cechą, np. dźwięcznością i bezdźwięcznością, jak p-b, k-g,
 • niechęć do nauki czytania – wynika to z problemu z opanowaniem liter i powtarzaniem słów, które są zapisane,
 • problemy z koordynacją ruchową – dzieci z dysleksją rozwojową unikają gry w piłkę, ponieważ mają problemy z jej łapaniem,
 • problemy z orientacją kierunkową i czasoprzestrzenną – dzieci z dysleksją mają trudności z różnicowaniem prawej i lewej strony oraz z określeniem czasu wydarzenia, stąd ich wypowiedzi są chaotyczne i niechronologiczne,
 • nieustalona dominacja jednej strony ciała (dziecko jest oburęczne albo praworęczne, ale przez dziurkę patrzy lewym okiem, nastawia lewe ucho),
 • zaburzenia uwagi i pamięci – dziecko z dysleksją ma problemy z zapamiętaniem dni tygodnia, nauczeniem się wierszyka,
 • zaburzenia motoryki – problemy z utrzymaniem równowagi, nauką jazdy na rowerze, grą w piłkę lub w klasy. Dzieci z dysleksją mają problem z zapinaniem guzików, zawiązywaniem
 • sznurowadeł, jedzeniem za pomocą sztućców,
 • nadruchliwość, impulsywność, niezrównoważenie emocjonalne,
 • trudności w pisaniu liter – zapisywanie ich w lustrzanym odbiciu, a także przestawianie głosek, przekręcanie słów.

Źródła:

 1. https://www.pedagogszkolny.pl/viewpage.php?page_id=14