Dysleksja wizualna – występuje nieład tzw. nieporządek. W dysleksji mogą występować zaburzenia mowy, uwagi, koncentracji i pamięci.

Dysleksja charakteryzuje się specyficznym i znacznym upośledzeniem rozwoju umiejętności czytania. Jeśli dotyczy ona dziecka, mówimy o dysleksji rozwojowej. Dyslektykowi mylą się kształty, dźwięki, podobne litery i podobne brzmieniowo głoski. Przyczyną tego zaburzenia jest nieharmonijny rozwój w sferze poznawczej. Niektórzy badacze wskazują na kwestie biologiczne, niektórzy genetyczne, jeszcze inni na uszkodzenia w obrębie OUN (ośrodkowy układ nerwowy) w okresie płodowym i okołoporodowym.


Źródła:

  1. https://pl.wikipedia.org/wiki/Dysleksja