Opto-dysleksja to tzw. dysleksja wzrokowa, której przyczyna leży w problemie z narządem wzroku. Oznacza zespół specyficznych trudności w nauce czytania i pisania, objawiających się jak dysleksja, a wynikających z zaburzeń widzenia, takich jak: nieprawidłowa akomodacja oka i zaburzenia w widzeniu obuocznym – przestrzennym (zaburzona konwergencja, zez ukryty, zaburzenia fuzji i stereopsji, zaburzenia lokalizacji wzrokowej) oraz nieprawidłowo korygowane wady wzroku.

Przyczyn zaburzeń percepcji wzrokowej może być kilka:

 • wady narządu wzroku ( krótkowzroczność, dalekowzroczność, astygmatyzm),
 • zaburzenia w pracy narządu wzroku ( zaburzenia procesu widzenia),
 • nieprawidłowe funkcjonowanie części mózgu odpowiedzialnej za analizę i syntezę wzrokową.

Nieprawidłowa percepcja wzrokowa bywa jedną z podstawowych przyczyn dysleksji rozwojowej.

Jakie są symptomy optodysleksji u dzieci:

 • nadmierna męczliwość podczas pracy z bliska,
 • narastające pod koniec lekcji kłopoty z przepisywaniem z tablicy,
 • gubienie się w tekście, zjadanie wyrazów podczas czytania,
 • bóle głowy po powrocie ze szkoły, podobne dolegliwości towarzyszą podczas czytania , odrabiania lekcji,
 • dziecko czyta z przekrzywioną głową, zaczepia o meble podczas chodzenia po mieszkaniu,
 • problemy z oceną odległości na przykład podczas łapania piłki.

Jeśli te symptomy ujawniają się u Twojego dziecka wskazana jest wizyta u okulisty – optometrysty.


Źródła:

 1. “DYSLEKSJA ROZWOJOWA – fakt i tajemnica w diagnostyce psychologiczno-pedagogicznej” pod redakcją naukową s. Marii Bogumiły Pecyna”, Opole, 2011;
 2. “Wspomaganie rozwoju dziecka z ryzyka dysleksji” pod redakcją Anety Rudzińskiej-Rogoży,
 3. “Dysleksja”, DR Marta Korendo. W: Akademia Pedagogiczna, Kraków.
 4. „Dysleksja rozwojowa – symptomy, patomechanizmy, terapia pedagogiczna”, BOGDANOWICZ Marta, 1997. W: Terapia, Numer Specjalny, Warsaw Voice S.A., Warszawa.