Zaburzenia narządów zmysłów są przyczyną dysleksji.

Dysleksja nie wynika z nieprawidłowej pracy narządów zmysłów. Jednak dzieckiem z grupy ryzyka dysleksji może być dziecko pochodzące z ciąży i porodu o nieprawidłowym przebiegu, u którego w rodzinie występowały te zaburzenia, a także dziecko, które wykazuje symptomy nieharmonijnego rozwoju psychomotorycznego.

Dzieci, które odwrotnie piszą litery mają dysleksję.

Nie, małe dzieci często tak robią.

Dysleksja wynika z zaniedbania dydaktycznego, np. nieczytania dziecku książek.

Możliwe, że predyspozycje są dziedziczne, jednak można nad nimi pracować i rozwijać umiejętność czytania, ortografii, ćwiczyć pamięć itd. Ważne jest zadbanie o rozwój dziecka, a czytanie mu książek na pewno może złagodzić objawy dysleksji.

Z dysleksji można się wyleczyć.

Nie można. Dyslektyk ma inną budowę mózgu i przez to inaczej patrzy na świat. Nie znaczy to, że taka osoba będzie zagubiona w otaczającej ją rzeczywistości. Odpowiednio wspierany dyslektyk może osiągnąć rzeczy wielkie.

Wystarczy wiele razy coś napisać, aby to zapamiętać.

Czasem to pomaga, ale wciąż należy pamiętać, że dyslektyk inaczej zapamiętuje i ma inną percepcję niż przeciętny człowiek.

Dysleksja u każdego wygląda tak samo.

Nie, każdy uczeń z dysleksją jest inny.

Dyslektyk to człowiek nieinteligentny.

Nie, dysleksję diagnozuje się u dzieci o przynajmniej przeciętnym poziomie inteligencji. Często zdarzają się ponadprzeciętnie inteligentni ludzie z dysleksją, o których wspominaliśmy wyżej.

Dysleksja to wymówka.

Nie, to zaburzenie neurologiczne wymagające odpowiedniego podejścia. Owszem, nie każde dziecko z trudnościami w uczeniu się jest dyslektykiem, dlatego tak ważna jest specjalistyczna diagnoza.

Czy istnieje test na dysleksję?

Tak. Obecnie na rynku dostępnych jest kilka testów na dysleksję m.in.: DEST-2, DST-J, DST-S lub DAST. Możesz skorzystać z naszego testu na dysleksję. Choć nie ma walorów naukowych, w dalszym ciągu spełnia swój cel – wstępną ocenę psychologiczną (stopień prawdopodobieństwa).


Źródło:

  1. http://poradnia-przemysl.com.pl/index.php/specyficzne-trudnosci-w-nauce/