Mowa bezdźwięczna – rodzaj dyslalii polegającej na bezdźwięcznej realizacji wszystkich lub niektórych spółgłosek dźwięcznych (np. b = p, g = k, z = s, itp.).


Źródła:

  1. „Uczeń z dysleksją w szkole” M. Bogdanowicz, A. Adryjanek, Operon, Gdynia 2009
  2. „Minimum logopedyczne nauczyciela przedszkola” G. Demel
  3. „Z logopedią na ty” E. M. Skorek