• Osoba wyszukuje określone słowo i mimo to używa niejasnego języka, takiego jak „rzecz” lub „to coś” , bez nazywania obiektu,
 • Wstrzymuje, waha się i / lub używa dużo „um”, „hm”, „yyy” podczas mówienia,
 • Wprowadza w błąd słowa, które brzmią podobnie, na przykład „kot” zamiast „pot”,
 • Błędne wymawianie długich, nieznanych lub skomplikowanych słów,
 • Osoba sprawia wrażenie, że potrzebuje więcej czasu, aby odpowiedzieć na zadane pytanie,
 • Dyslektyk często błędnie wymawia nazwiska osób i miejsc; potyka się o części słów,
 • Trudność w zapamiętywaniu nazwisk osób i miejsc; myli nazwy, które brzmią podobnie,
 • Często ma momenty „To było na końcu języka” itd.,
 • Rzadko ma szybką odpowiedź w rozmowach,
 • Słownictwo mówione jest uboższe niż słownictwo słuchowe,
 • Unika wypowiadania słów, które mogą być źle wymówione.

Źródła:

 1. https://www.dyslexia.com/about-dyslexia/signs-of-dyslexia/test-for-dyslexia-37-signs/
 2. https://dyslexia.yale.edu/dyslexia/signs-of-dyslexia/