Objawy dysleksji różnią się w zależności od osoby. Każda osoba dotknięta chorobą ma swój własny zestaw mocnych i słabych stron w zakresie zdolności rozumienia, interpretowania i przekazywania informacji werbalnych.

Aby ułatwić rozpoznanie, objawy dysleksji można pogrupować według wieku danej osoby.

Dzieci w wieku przedszkolnym

Dysleksja jest trudna do zdiagnozowania u dzieci w tym wieku, które mają bardzo różny poziom uczenia się. Cechy u dzieci w tej grupie wiekowej obejmują:

 • Powolny rozwój mowy.
 • Trudność w poprawnym porządkowaniu słów i tendencja do mieszania liter. Na przykład dziecko może powiedzieć „tevelision” zamiast „telewizja”.
 • Trudność w poprawnym komponowaniu zdań w celu wyrażenia siebie.
 • Słabe zrozumienie rymów.
 • Brak zainteresowania nauką liter alfabetu.

Dzieci w wieku szkolnym

Objawy dysleksji na ogół stają się łatwiejsze do rozpoznania u dzieci w wieku szkolnym. Niektóre cechy tego stanu u dzieci w wieku od 5 do 12 lat obejmują:

 • Trudność w zrozumieniu znaczenia słowa pisanego.
 • Słaba świadomość fonologiczna, która odnosi się do zdolności osoby do zrozumienia, jak słowo składa się z mniejszych jednostek dźwiękowych. Jest to niezbędne przy pisowni i czytaniu.
 • Słaba pamięć werbalna. Pamięć werbalna to zdolność przywoływania informacji, takich jak krótka lista pozycji lub kilka instrukcji.
 • Trudność w nauce sekwencji, takich jak litery alfabetu lub dni tygodnia.
 • Nieprzewidywalna i niespójna pisownia, z tendencją do niewłaściwego umieszczania liter i cyfr.
 • Trudności w czytaniu na głos.
 • Zaburzenia widzenia podczas czytania. Na przykład dziecko może sygnalizować widzenie poruszających się liter lub ich rozmazania.
 • Dzieci mogą być w stanie dobrze odpowiadać na pytania ustnie, ale mają trudności z zapisaniem tego, co powiedziały.
 • Słaba umiejętność pisania i trudności z dyktowaniem, a nawet kopiowaniem tekstu.
 • Brak umiejętności organizacyjnych i słabe zarządzanie czasem.
 • Nieśmiałe i introwertyczne zachowanie z powodu strachu przed nieprawidłowym mówieniem lub czytaniem. Dzieci mogą również cierpieć z powodu niskiej samooceny i być celem prześladowców.

Dysleksja u dorosłych

Nieleczona dysleksja u dorosłych może skutkować niską samooceną, lękiem, agresją, wycofaniem się ze środowiska rodziny, przyjaciół, a kiedyś nauczycieli. Objawami zaburzenia w dorosłym wieku mogą być np.:

 • trudności z czytaniem (w tym czytaniem na głos),
 • kłopoty z odróżnieniem lewej strony od prawej,
 • problemy z zadaniami matematycznymi
 • trudności ze zrozumieniem żartów lub idiomów.

Zastanawiasz się czy cierpisz na dysleksję?

Możesz skorzystać z naszego testu na dysleksję online. Uzyskaj wstępną ocenę psychologiczną (stopień prawdopodobieństwa) w 10 minut. Proszę pamiętać, że nasza aplikacja nie jest narzędziem diagnostycznym. Jeżeli podejrzewasz u siebie występowanie objawów charakterystycznych dla danego schorzenia i chcesz uzyskać wiarygodną diagnozę, skontaktuj się z psychoterapeutą, psychiatrą, lekarzem lub pracownikiem służby zdrowia.


Źródła:

 1. http://www.nhs.uk/conditions/dyslexia/Pages/Introduction.aspx
 2. https://www.vub.ac.be/downloads/dyslexia.pdf