Paralambdacyzm – zamiana głoski „l” na inną głoskę wypowiadaną prawidłowo: najczęściej „j’:(przykład: lalka – jajka).


Źródła:

  1. „Uczeń z dysleksją w szkole” M. Bogdanowicz, A. Adryjanek, Operon, Gdynia 2009
  2. „Minimum logopedyczne nauczyciela przedszkola” G. Demel
  3. „Z logopedią na ty” E. M. Skorek