Dysleksja dorosłych, tak jak dzieci i młodzieży, wcale nie musi być tylko zagrożeniem, trudnościami, czy też problemami codziennego życia. Coraz więcej specjalistów mówi o “darze dysleksji”, który niesie ze sobą obietnicę wybitnych dokonań i rozwoju osobowości.

Dobre jest uświadomienie sobie słabych stron dysleksji dorosłych, ale wszelkie działania każdego dyslektyka oraz wspomagających go osób winny być odnoszone do jej mocnych stron.

Słabe strony dysleksji dorosłych

  • Wciąż nie jest znana nawet przybliżona liczba dorosłych dyslektyków. Szacuje się, że jest ich w Polsce wiele,
  • Duża część osób dorosłych z dysleksją nie została nigdy zdiagnozowana. W czasach, kiedy byli dziećmi, o dysleksji nie mówiono,
  • Poradnie nie dysponują odpowiednimi narzędziami do udzielenia pomocy zgłaszającym się dziś dorosłym dyslektykom,
  • Naukowcy z kolei nie dysponują odpowiednimi narzędziami do badania wszelkich aspektów dysleksji dorosłych,
  • W polskiej świadomości dysleksja pozostaje przypadłością wyłącznie szkolną. Brak w Polce zorganizowanej, zinstytucjonalizowanej pomocy diagnostycznej i terapeutycznej dla dorosłych. Nie ma też możliwości przyłączenia się do nieformalnych grup wsparcia.

Mocne strony dysleksji dorosłych (dar dysleksji)

Mówi się o trzech potencjałach:

  • Zdolności wzrokowo – przestrzenne, czyli całościowy, omijający porównywanie szczegółów sposób percepcji (odbioru) materiału obrazowego,
  • Twórczość,
  • Cechy osobowości, takie jak ambicja, czy wytrwałość.

Dowodem na ich istnienie jest długa lista słynnych pisarzy, poetów, naukowców, polityków, aktorów dyslektyków.


Źródła:

  1. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Dysleksji 1(6) 2010