Aby zdiagnozować dysleksję i inne specyficzne trudności w uczeniu potrzebny jest dosyć długotrwały proces (ok. 4-5 godzin), ponieważ wymaga dokładnego zbadania przez psychologa i pedagoga poziomu rozwoju wielu złożonych procesów poznawczych, które biorą udział w procesie czytania i pisania, a także określenia, w jakim stopniu dana osoba odbiega w zakresie tych umiejętności od normy wiekowej.

Badania należy wykonać na wielu płaszczyznach m.in.

  • sprawdzić poziom inteligencji ogólnej,
  • określić stopień pamięci wzrokowej i słuchowej,
  • przetestować percepcję wzrokową i słuchową,
  • koordynację wzrokowo-ruchową,
  • sprawność manualną,
  • lateralizację,
  • koncentrację uwagi,
  • cechy osobowości i specyfikę funkcjonowania emocjonalnego dziecka oraz ich wpływ na procesy uczenia się.

Rozwiąż nasz test na dysleksję online

Nie musisz już wychodzić z domu, aby uzyskać wstępną analizę stanu zdrowia psychicznego związanego z dysleksją. Teraz to proste! Wystarczy wypełnić specjalnie przygotowany test.

KLIKNIJ TUTAJ I ROZWIĄŻ TEST NA DYSLEKSJĘ

Test analizuje większość podgrup zaburzeń ze spektrum dysleksji (w tym elementy: dysgrafii, dyskalkulii, aleksji i dziecięce zaburzenia dezintegracyjne).


Źródła:

  1. http://poradnia-nadzieja.pl/badania-dysleksji-dysgrafii-dysortografii-dyskalkulii/