Dość często zdarza się, że problemy szkolne dzieci dyslektycznych kojarzone są tylko z nauką języka polskiego. Niestety trudności dotyczą również nauki innych przedmiotów.

Matematyka

 • trudności w rozwiązywaniu zadań tekstowych mimo prawidłowego myślenia matematycznego ( problemy z odczytywaniem ze zrozumieniem ich treści )
 • błędne przepisywanie np. słupków, znaków działań ( w nieodpowiednich miejscach co może wpływać na prawidłowość obliczeń )
 • brak wyobraźni przestrzennej, trudności w zapamiętywaniu kształtów figur i kątów
 • słabe rozumienie pojęć ( góra-dół, wyżej-niżej )
 • zmiany kierunku w rysunkach ( np. w wektorach )
 • niezamierzone zmiany w kolejności cyfr w liczbach
 • mylenie znaków nierówności
 • zapisywanie liczb od prawej do lewej
 • problemy w pamięciowym uczeniu się ( tabliczka mnożenia, wzory )

Geografia

 • trudności z czytaniem i rysowaniem map,
 • trudności z orientacją w czasie i przestrzeni (wskazywanie kierunków na mapie i w przestrzeni; obliczanie stref czasowych, położenia geograficznego, kąta padania słońca itp.);
 • trudności z zapamiętywaniem nazw geograficznych,

Chemia

 • trudności z rysowaniem wzorów strukturalnych,
 • problemy z zapisywaniem jednostek (np. pH – PH – ph)
 • nieprawidłowe zapisywanie łańcuchów reakcji chemicznych.

Biologia

 • trudności z opanowaniem terminologii (dłuższe nazwy, nazwy łacińskie),
 • problemy z organizacją przestrzenną schematów i rysunków,
 • trudności z zapisem i zapamiętaniem łańcuchów reakcji biochemicznych,
 • trudności z opanowaniem systematyki (hierarchiczny układ informacji).

Języki obce

 • szczególne problemy w nauce tych języków, które cechuje znaczna rozbieżność między wymową a pisownią
 • mylenie liter mających w języku polskim inne brzmienie ( np. w j. rosyjskim „m, u, y, b” )
 • problemy z rozumieniem mowy ze słuchu, zwłaszcza odtwarzanej z kaset lub płyt w wykonaniu native speakera
 • problemy z akcentem i intonacją
 • wszystkie trudności występujące w nauce języka polskiego

Historia

 • problemy w zapamiętywaniu dat, chronologii zdarzeń
 • trudności z zapamiętaniem nazw i nazwisk
 • zła orientacja w czasie (chronologia, daty),
 • trudności z orientacją na mapach historycznych, wykresach
 • trudności ze zrozumieniem dłuższego tekstu.

Technika, plastyka

 • trudności w zespoleniu pojedynczych ruchów w całość ( np. podczas wycinania, lepienia, rysowania )
 • błędne kierunki odwzorowywania
 • niezamierzona niestaranność

Wychowanie fizyczne

 • nieudolność w grach zręcznościowych
 • pomyłki przy zmianach kierunku w rzędzie i w szeregu ( słaba orientacja w schemacie ciała i przestrzeni )
 • problemy w koordynacji ruchu z muzyką
 • problemy w ćwiczeniach z przyrządami ( np. ze skakanką, z poręczą ) .

Źródła:

 1. M. Dąbrowska: Dysleksja w ujęciu psycholingwistycznym. Przegląd badań. Psychologia Wychowawcza Nr 4 1995 r.
 2. https://zdrowie.radiozet.pl/Ciaza-i-dziecko/Zdrowie-dziecka/Dysleksja-rozwojowa-na-czym-polega-to-zaburzenie?
 3. M. Bogdanowicz, A. Borkowska, Model rozpoznawania specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu
 4. M.B. Pecyna (red.), Dysleksja rozwojowa. Fakt i tajemnica w diagnostyce psychologiczno-pedagogicznej
 5. http://rodzina.bialystok.pl/aktualnosci/885/dysleksja-czym-jest-jak-ja-rozpoznac-i-jak-wspomagac-dziecko/