Autyzm jest zaburzeniem o charakterze neurologicznym, dotyczącym mózgu i mającym najczęściej podłoże genetyczne. Pierwsze objawy ujawniają się już na etapie okresu dziecięcego i trwają tak naprawdę do końca życia.

Osoby z autyzmem mogą:

 • trudno komunikować się i wchodzić w interakcje z innymi ludźmi
 • trudno zrozumieć, jak myślą lub czują inni ludzie
 • uważają, że rzeczy takie jak jasne światła lub głośne dźwięki są przytłaczające, stresujące lub niewygodne<
 • niepokoją się lub denerwują nieznanymi sytuacjami i wydarzeniami towarzyskimi
 • robią lub myślą w kółko to samo

Autyzm nie jest chorobą

Bycie autystycznym nie oznacza, że masz chorobę. Oznacza to, że twój mózg działa inaczej niż u innych ludzi.
To coś, z czym się rodzisz lub pojawia się po raz pierwszy, gdy jesteś bardzo młody na etapie okresu dziecięcego.
Jeśli jesteś autystyczny, jesteś autystyczny przez całe życie.
Autyzm nie jest stanem chorobowym wymagającym leczenia ani „wyleczenia”. Ale niektórzy ludzie potrzebują wsparcia, aby pomóc im w pewnych sprawach.

Osoby z autyzmem mogą żyć pełnią życia

Bycie autystycznym nie musi uniemożliwiać dobrego życia.
Jak wszyscy, osoby z autyzmem mają umiejętności, w których są dobrzy, a także rzeczy, z którymi się borykają.
Bycie autystycznym nie oznacza, że nigdy nie możesz nawiązać przyjaźni, mieć związków ani znaleźć pracy. Ale możesz potrzebować dodatkowej pomocy w tych sprawach.

Autyzm jest inny dla każdego

Autyzm to spektrum. Oznacza to, że każdy z autyzmem jest inny.
Niektóre osoby z autyzmem potrzebują niewielkiego lub żadnego wsparcia. Inni mogą codziennie potrzebować pomocy rodzica lub opiekuna.

Niektórzy ludzie używają innych nazw dla autyzmu

 • zaburzenie ze spektrum autyzmu (ASD) – medyczna nazwa autyzmu
 • stan ze spektrum autyzmu (ASC) – używany zamiast ASD przez niektóre osoby
 • Zespół Aspergera – używany przez niektórych do opisywania osób z autyzmem o średniej lub powyżej średniej inteligencji

Nie jest jasne, co powoduje autyzm

Nikt nie wie, co powoduje autyzm, ani jaka jest jego przyczyna.
Może wpływać na osoby z tej samej rodziny. Czasami więc rodzice mogą go przekazać dziecku.

Autyzm nie jest spowodowany przez:

 • złe rodzicielstwo
 • szczepionki, takie jak szczepionka MMR
 • dietę
 • infekcję, którą możesz przenosić na inne osoby

Osoby z autyzmem mogą mieć dowolny poziom inteligencji

Niektórzy ludzie z autyzmem mają średnią lub ponadprzeciętną inteligencję.
Niektóre osoby z autyzmem mają trudności w uczeniu się. Oznacza to, że mogą mieć trudności z opieką nad sobą i potrzebują pomocy w codziennym życiu.

Osoby z autyzmem mogą mieć inne schorzenia

 • zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) lub dysleksję
 • lęk lub depresję
 • padaczkę