Słowniczek logopedyczny

Słownik podstawowych pojęć logopedycznych.

Elizja

Elizja – zjawisko językowe polegające na braku realizacji jakiegoś fonemu (najczęściej przyjmuje formę opuszczania wybranych głosek). Źródła:…

Afazja

Afazja – zaburzenie mowy polegające na całkowitej lub częściowej utracie umiejętności tworzenia i/lub odbierania mowy na skutek…

Rotacyzm

Rotacyzm – wada artykulacyjna polegająca na deformacji głoski „r” (np. tzw. r języczkowe, francuskie). Źródła: „Uczeń z…

Pararotacyzm

Pararotacyzm – wada wymowy polegająca na zastępowaniu głoski „r” innymi głoskami wymawianymi prawidłowo np.: j, ł, l…

Lambdacyzm

Lambdacyzm – rodzaj wady wymowy polegający na nieprawidłowej realizacji głoski „l”. Źródła: „Uczeń z dysleksją w szkole”…

Mutyzm

Mutyzm – całkowita lub częściowa (ujawniająca się w określonych sytuacjach społecznych) niemożność posługiwania się mową ( przy…

Parasygmatyzm

Parasygmatyzm – rodzaj sygmatyzmu polegający na zastępowaniu jednych głosek dentalizowanych innymi, realizowanymi prawidłowo. (przykład: czapka – capka,…

Anartria

Anartria – brak rozwoju mowy lub utrata wcześniej nabytych umiejętności wytwarzania dźwięków mowy na skutek uszkodzenia układu…

Kinestezja artykulacyjna

Kinestezja artykulacyjna – czucie pozycji i ruchów narządów artykulacyjnych. Źródła: „Uczeń z dysleksją w szkole” M. Bogdanowicz,…