Słownik pojęć i terminów

Jak czytać i rozumieć diagnozę psychologiczno – pedagogiczną?