Słownik pojęć i terminów

Jak czytać i rozumieć diagnozę psychologiczno – pedagogiczną?

Analizator słuchowy

Analizator słuchowy – zbudowany jest z receptora (komórki włoskowate w narządzie Cortiego w uchu, które zamieniają bodźce…

Dysleksja rozwojowa

Dysleksja rozwojowa – specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci. Jest to syndrom zaburzeń uczenia się…

Integracja percepcyjno-motoryczna

Integracja percepcyjno-motoryczna – prawidłowe współdziałanie funkcji wzrokowych, słuchowo-językowych i ruchowych. Źródła: „Uczeń z dysleksją w szkole” M….