Utrzymuj system wsparcia – przyjaciół – rodzinę – terapię