Kilka słów o PHQ-9

Co to jest formularz PHQ-9?

Formularz PHQ-9 jest krótkim, samodzielnie wypełnianym kwestionariuszem służącym do oceny objawów depresji. Ten krótszy test pochodzi z oryginalnej i dłuższej oceny PHQ, która dotyczy wielu problemów związanych ze zdrowiem psychicznym, w tym depresji, zaburzeń panicznych, lęku, zaburzeń snu i innych.

PHQ został opracowany na podstawie narzędzia oceny stosowanego przez lekarzy pod nazwą PRIME-MD, które dotyczy wielu diagnoz zdrowia psychicznego. PHQ-9 został opracowany i objęty prawami autorskimi przez dr R.L. Spitzera, J.B.W. Williamsa i K. Kroenke w 1999 r. dzięki dotacji edukacyjnej firmy Pfizer, Inc. Firma Pfizer posiada prawa autorskie do PHQ-9, ale jest on dostępny do użytku i powielania bez konieczności uzyskania zgody.

Ponieważ ocena ta dotyczy tylko depresji, liczba 9 w tytule odnosi się do dziewięciu pytań służących do oceny każdego kryterium depresji zgodnie z Diagnostycznym i Statystycznym Podręcznikiem Zaburzeń Psychicznych (DSM). Test do samodzielnego wypełnienia oznacza, że pacjent może odpowiadać na pytania i obliczać wynik samodzielnie lub przy pomocy pracownika służby zdrowia lub pracownika służby zdrowia psychicznego. PHQ-9 jest powszechnie stosowany w gabinetach lekarskich lub terapeutycznych jako część rutynowych badań kontrolnych lub jako sposób monitorowania i oceny stanu zdrowia psychicznego.

Interpretacja wyniku PHQ-9

Po wypełnieniu kwestionariusza PHQ-9, wynik zostanie zinterpretowany przez specjalistę w dziedzinie zdrowia psychicznego, który stwierdzi, jak poważna może być depresja pacjenta. Wynik PHQ-9 wynoszący od 0 do 4 punktów oznacza "normalną" lub minimalną depresję. Wynik w przedziale 5-9 punktów oznacza łagodną depresję, 10-14 punktów - umiarkowaną depresję, 15-19 punktów - umiarkowanie ciężką depresję, a 20 lub więcej punktów - ciężką depresję. Im wyższy wynik, tym więcej objawów depresji występuje u danej osoby i tym cięższa jest jej depresja.

Zgodnie z DSM, Duże Zaburzenie Depresyjne rozpoznaje się, jeśli 5 z 9 lub więcej objawów występuje przez "więcej niż połowę dni" w ciągu ostatnich 2 tygodni, a jednym z tych objawów jest obniżony nastrój lub anhedonia. Jeśli te kryteria nie są spełnione, można zdiagnozować inną, nieokreśloną depresję, jeśli 2 do 4 objawów występowało przez "więcej niż połowę dni" w ciągu ostatnich 2 tygodni, a jednym z tych objawów był obniżony nastrój lub anhedonia. Ponieważ każde pytanie w kwestionariuszu PHQ-9 odpowiada kryterium dużego zaburzenia depresyjnego, może on stanowić dobrą wskazówkę, jaki poziom depresji zostanie u danej osoby zdiagnozowany. Należy również pamiętać, że jeśli depresja nie spełnia ostrych kryteriów, nie oznacza to, że jej objawy są mniej ważne.

Jedno z ostatnich pytań kwestionariusza PHQ-9, stanowiące kryterium dla poważnych zaburzeń depresyjnych ("myśli, że lepiej byłoby umrzeć lub zrobić sobie krzywdę w jakiś sposób") liczy się, jeśli uzyska się wynik inny niż zero, niezależnie od czasu trwania objawu. W ostatnim pytaniu, znajdującym się na końcu części PHQ-9 poświęconej ocenie objawów, pyta się o funkcjonowanie osoby badanej: "Jak bardzo te problemy utrudniają Ci wykonywanie pracy, zajmowanie się sprawami w domu lub utrzymywanie kontaktów z innymi ludźmi?". Aby trafnie zdiagnozować i leczyć depresję, należy wziąć pod uwagę to, jak objawy wpływają na pacjenta, a nie tylko same objawy, co pozwala lepiej zrozumieć stopień nasilenia choroby.

Ważność i rzetelność PHQ-9

Test PHQ-9 jest szeroko stosowany ze względu na jego wysoką wiarygodność i rzetelność. Badania nad wiarygodnością wykazały, że prawdopodobieństwo zdiagnozowania depresji przez specjalistę zdrowia psychicznego u osób, które uzyskały wynik 10 lub wyższy w PHQ-9, wynosiło od 7% do 13,6%. Ponieważ kwestionariusz jest niezwykle łatwy w użyciu, można go stosować w wielu placówkach służby zdrowia i zdrowia psychicznego. Dzięki tej dostępności można szybko uzyskać dokładne informacje na temat objawów i stopnia nasilenia depresji. Nadal jest to dostępny i wiarygodny sposób oceny depresji, ponieważ jest bezpłatny i tłumaczony na ponad 30 języków.

Uzyskane wyniki można wykorzystać do indywidualnego monitorowania stanu depresji lub jako część planu leczenia u specjalisty z zakresu zdrowia psychicznego. Ponieważ test jest tak prosty i szybki w użyciu, monitorowanie nasilenia objawów nigdy nie było łatwiejsze. PHQ-9 jest fantastycznym narzędziem pomagającym ocenić i zinterpretować objawy i nasilenie depresji, ale same liczby nie zapewnią leczenia. Nadal konieczne jest leczenie depresji poprzez terapię, leki, terapie stymulujące pracę mózgu, autorefleksję lub inne metody leczenia, które są odpowiednie dla danego pacjenta. Wgląd w swoją depresję jest bardzo ważny, ale sam w sobie nie poprawi jej stanu. Wiedza to potęga, a PHQ-9 pomaga tobie rozpocząć proces leczenia depresji.

Na blogu mamy 80 artykułów na temat spektrum depresji

Zrozumienie kryteriów depresji według DSM 5
Depresja

Zrozumienie kryteriów depresji według DSM 5

Jeśli cierpisz na depresję lub przypuszczasz, że możesz mieć depresję, prawdopodobnie masz kilka pytań dotyczących de...

Czytaj Więcej
Nieoczekiwane następstwa wstrząsu mózgu: Depresja i obniżona odporność
Depresja

Nieoczekiwane następstwa wstrząsu mózgu: Depresja i obniżona odporność

Wstrząśnienia mózgu są często przedstawiane w filmach jako silne uderzenia w głowę, po których następuje natychmiasto...

Czytaj Więcej
Dystymia vs. Depresja: Jaka jest różnica w objawach i leczeniu?
Depresja

Dystymia vs. Depresja: Jaka jest różnica w objawach i leczeniu?

Każdy z nas wie co nieco o depresji. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że Ty lub ktoś, kogo znasz, zmagał się z tym z...

Czytaj Więcej
Wykres depresji: Jak bardzo depresja wpływa na twoje życie?
Depresja

Wykres depresji: Jak bardzo depresja wpływa na twoje życie?

Depresja jest powszechnym zaburzeniem psychicznym. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), na całym świeci...

Czytaj Więcej

Gdzie szukać pomocy?

Poniżej prezentujemy przykładowe ośrodki, poradnie i stowarzyszenia zajmujące się diagnozą depresji.

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape