Test na dysleksję

Co nas wyróżnia?
Dlaczego warto nas wybrać?

Nasz test ze spektrum uczenia się określa wstępne występowanie elementów zaburzeń dysleksji, dysgrafii, dyskalkulii, aleksji w skali prawdopodobieństwa. Prezentowany quiz nie jest testem naukowym - diagnostycznym.

 • Wszystkie grupy wiekowe (małe dzieci / dzieci / dorośli)
 • Pytania zostały opracowane przez uznanych ekspertów *
 • Zastosowano innowacyjną metodę analizy wyników (Artificial Intelligence)
 • Model, na którym polegamy, jest używany przez ekspertów * na całym świecie
 • Wykonanie testu nie powinno zająć więcej niż 10-15 minut. To szybkie rozwiązanie
 • Otrzymasz zalecenia, jak radzić sobie z dysleksją (broszura lub e-book)
 • Gwarantujemy pełną anonimowość

Upewnij się, że podczas rozwiązywania testu udzielasz uczciwych odpowiedzi. Wyniki zostaną przedstawione za pomocą skali prawdopodobieństwa, a także zaoferowana zostanie odpowiednia pomoc.

Serwis przetwarza dane osobowe (np.: e-mail) zgodnie z Europejskim Ogólnym Rozporządzeniem O Ochronie Danych (RODO / EU GDPR).

* Nasz auto-test został zaadaptowany z testów m.in.: DEST-2 (wczesny test przesiewowy w kierunku dysleksji), DST-J i DST-S (test przesiewowy na dysleksję - Junior i Secondary) oraz DAST (test przesiewowy w kierunku dysleksji dla dorosłych).

TYLKO $3,99

Rozpocznij test
na dysleksję

test na dysleksję

UWAGA: Proszę pamiętać, że nasza aplikacja nie jest narzędziem diagnostycznym. Poznanie wyniku analizy oraz uzyskanie dostępu do materiałów edukacyjnych (w postaci broszury lub e-booka) są płatne jednorazowo $3,99 To proste, szybkie i całkowicie bezpieczne rozwiązanie.

Wynik i analiza danego testu nie stanowi diagnozy zaburzenia. Aplikacja "Diagnostyka Umysłu" określa jedynie stopień prawdopodobieństwa występowania danego schorzenia na podstawie samodzielnie wykonanego testu online. Jeżeli podejrzewasz u siebie występowanie objawów charakterystycznych dla danego schorzenia i chcesz uzyskać wiarygodną diagnozę, skontaktuj się z psychoterapeutą, psychiatrą, lekarzem lub pracownikiem służby zdrowia.

Klikając przycisk "Akceptuję regulamin serwisu" akceptuję regulamin, politykę prywatności, oraz politykę plików cookies serwisu diagnostyka-umyslu.pl

Klauzula informacyjna (czytaj więcej)

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wypisać się z listy mailingowej wysyłając e-maila podając w tytule i treści wiadomości "Wypisuję się z newslettera" na adres e-mail: kontakt@diagnostykaumyslu.pl.

Na blogu mamy 112 artykułów na temat dysleksji

Rodzaje dysleksji
Dysleksja

Rodzaje dysleksji

Niektóre symptomy często są powszechne w dysleksji, naukowcy zidentyfikowali kilka jej rodzajów. Korzystanie z termin...

Czytaj Więcej
Typy i rodzaje dysleksji
Dysleksja

Typy i rodzaje dysleksji

Wyróżnia się następujące odmiany dysleksji rozwojowej: dysleksja (trudności w płynnym czytaniu, często połączone...

Czytaj Więcej
Dysleksja słuchowa
Dysleksja

Dysleksja słuchowa

Dysleksja słuchowa to zaburzenie percepcji i pamięci słuchowej dźwięków mowy, najczęściej powiązana z zaburzeniami fu...

Czytaj Więcej
Trudności w nauce poszczególnych przedmiotów
Dysleksja

Trudności w nauce poszczególnych przedmiotów

Dość często zdarza się, że problemy szkolne dzieci dyslektycznych kojarzone są tylko z nauką języka polskiego. Nieste...

Czytaj Więcej

Dysleksja - przyczyny, rodzaje, objawy i diagnoza.
Jak pomóc dziecku z dysleksją?

 • Co to jest dysleksja?
 • Objawy dysleksji
 • Typy i rodzaje dysleksji
 • Fakty i popularne mity
 • Dyslektyk - kto to?
Dysleksja rozwojowa to specyficzne trudności w nauce. Zaburzeniom dysleksji towarzyszą problemy z czytaniem, pisaniem i ortografią.
Termin dysleksja powstał przez połączenie przedrostka dys-, który w języku łacińskim oznacza brak czegoś, trudność, niemożność, z czasownikiem lego- „czytam” lub Lexis- „słowa”.
Dysleksja to ogólny termin używany do opisania powszechnych zaburzeń uczenia się, w których zdolność czytania osoby dotkniętej chorobą jest upośledzona z powodu trudności w rozpoznawaniu dźwięków wydawanych w mowie i ich związku z literami i słowami. Warunek jest również określany jako specyficzna „niepełnosprawność czytania”.

Dysleksja jako przejaw specyficznych trudności w uczeniu się.

Definicja ogłoszona w 1994r. przez Towarzystwo im. Ortona w USA mówi, iż dysleksja jest jednym z wielu różnych rodzajów trudności w uczeniu się. Jest specyficznym zaburzeniem o podłożu językowym uwarunkowanym konstytucjonalnie (zmiany w centralnym układzie nerwowym wywołane niedotlenieniem mózgu, anomaliami chromosomowymi, nadprodukcją testosteronu w okresie prenatalnym, niedokształceniem kory mózgowej oraz mikrouszkodzeniami w okresie porodu i wczesnego dzieciństwa).Dysleksja manifestuje się różnorodnymi trudnościami w odniesieniu do komunikacji językowej, oprócz trudności w czytaniu pojawiają się poważne problemy w opanowaniu sprawności w zakresie techniki pisania (dysgrafia) i poprawnej pisowni (dysortografia). Dzieci z dysleksją mają często trudności w nabywaniu umiejętności językowych mogących w niektórych przypadkach ujawniać się także w matematyce (dyskalkulia).

Czy mogę mieć dysleksję?

Uzyskaj wstępną ocenę dysleksji - wykonaj nasz test na dysleksję. Proszę pamiętać, że nasza aplikacja nie jest narzędziem diagnostycznym. Jeżeli podejrzewasz u siebie występowanie objawów charakterystycznych dla danego schorzenia i chcesz uzyskać wiarygodną diagnozę, skontaktuj się z psychoterapeutą, psychiatrą, lekarzem lub pracownikiem służby zdrowia.
Objawy dysleksji różnią się w zależności od osoby. Każda osoba dotknięta chorobą ma swój własny zestaw mocnych i słabych stron w zakresie zdolności rozumienia, interpretowania i przekazywania informacji werbalnych.Aby ułatwić rozpoznanie, objawy dysleksji można pogrupować według wieku danej osoby.

Dzieci w wieku przedszkolnym

Dysleksja jest trudna do zdiagnozowania u dzieci w tym wieku, które mają bardzo różny poziom uczenia się. Cechy u dzieci w tej grupie wiekowej obejmują:
 • Powolny rozwój mowy.
 • Trudność w poprawnym porządkowaniu słów i tendencja do mieszania liter. Na przykład dziecko może powiedzieć „tevelision” zamiast „telewizja”.
 • Trudność w poprawnym komponowaniu zdań w celu wyrażenia siebie.
 • Słabe zrozumienie rymów.
 • Brak zainteresowania nauką liter alfabetu.

Dzieci w wieku szkolnym

Objawy dysleksji na ogół stają się łatwiejsze do rozpoznania u dzieci w wieku szkolnym. Niektóre cechy tego stanu u dzieci w wieku od 5 do 12 lat obejmują:
 • Trudność w zrozumieniu znaczenia słowa pisanego.
 • Słaba świadomość fonologiczna, która odnosi się do zdolności osoby do zrozumienia, jak słowo składa się z mniejszych jednostek dźwiękowych. Jest to niezbędne przy pisowni i czytaniu.
 • Słaba pamięć werbalna. Pamięć werbalna to zdolność przywoływania informacji, takich jak krótka lista pozycji lub kilka instrukcji.
 • Trudność w nauce sekwencji, takich jak litery alfabetu lub dni tygodnia.
 • Nieprzewidywalna i niespójna pisownia, z tendencją do niewłaściwego umieszczania liter i cyfr.
 • Trudności w czytaniu na głos.
 • Zaburzenia widzenia podczas czytania. Na przykład dziecko może sygnalizować widzenie poruszających się liter lub ich rozmazania.
 • Dzieci mogą być w stanie dobrze odpowiadać na pytania ustnie, ale mają trudności z zapisaniem tego, co powiedziały.
 • Słaba umiejętność pisania i trudności z dyktowaniem, a nawet kopiowaniem tekstu.
 • Brak umiejętności organizacyjnych i słabe zarządzanie czasem.
 • Nieśmiałe i introwertyczne zachowanie z powodu strachu przed nieprawidłowym mówieniem lub czytaniem. Dzieci mogą również cierpieć z powodu niskiej samooceny i być celem prześladowców.

Dysleksja u dorosłych

Nieleczona dysleksja u dorosłych może skutkować niską samooceną, lękiem, agresją, wycofaniem się ze środowiska rodziny, przyjaciół, a kiedyś nauczycieli. Objawami zaburzenia w dorosłym wieku mogą być np.:
 • trudności z czytaniem (w tym czytaniem na głos),
 • kłopoty z odróżnieniem lewej strony od prawej,
 • problemy z zadaniami matematycznymi
 • trudności ze zrozumieniem żartów lub idiomów.

Zastanawiasz się czy cierpisz na dysleksję?

Możesz skorzystać z naszego testu na dysleksję online. Uzyskaj wstępną ocenę psychologiczną (stopień prawdopodobieństwa) w 10 minut. Proszę pamiętać, że nasza aplikacja nie jest narzędziem diagnostycznym. Jeżeli podejrzewasz u siebie występowanie objawów charakterystycznych dla danego schorzenia i chcesz uzyskać wiarygodną diagnozę, skontaktuj się z psychoterapeutą, psychiatrą, lekarzem lub pracownikiem służby zdrowia.

Wyróżnia się następujące odmiany dysleksji rozwojowej:

 • dysleksja (trudności w płynnym czytaniu, często połączone z trudnościami w pisaniu),
 • dysgrafia (zniekształcenia strony graficznej pisma),
 • dysortografia (trudności z opanowaniem poprawnej pisowni, mimo znajomości zasad ortografii),
 • dysfonia (niewyraźne i ciche mówienie),
 • dyskalkulia (specyficzne trudności w rozwiązywaniu zadań matematycznych),
 • hiperdysleksja (trudności w czytaniu ze zrozumieniem).

Typy i rodzaje dysleksji

Uwzględniając etiologię omawianego zaburzenia, wyróżnia się dysleksję rozwojową i nabytą. Dysleksja rozwojowa jest związana z zakłóceniami w procesie rozwoju dziecka. Dysleksja nabyta powstaje nagle, niezależnie od procesów rozwojowych, najczęściej w wyniku uszkodzenia mózgu.

Biorąc pod uwagę zaburzone funkcje leżące u podstaw omawianego syndromu, mówi się o:

 • dysleksji typu wzrokowego, będącej konsekwencją zaburzeń percepcji wzrokowej, pamięci wzrokowej, koordynacji wzrokowo – ruchowej;
 • dysleksji typu słuchowego, wynikającej z zaburzeń percepcji słuchowej, pamięci słuchowej, funkcji językowych;
 • dysleksji integracyjnej, spowodowanej niewłaściwą współpracą prawidłowo rozwiniętych funkcji percepcyjno-motorycznych.
Rozpatrując specyficzne trudności w uczeniu się w aspekcie aktywności mózgu, rozróżnia się dysleksję lingwistyczną i percepcyjną. Dysleksja lingwistyczna występuje, gdy u dziecka uczącego się czytać dominuje aktywność lewej półkuli mózgowej, co powinno mieć miejsce w okresie późniejszym, kiedy umiejętność czytania jest już opanowana. Dysleksję percepcyjną diagnozuje się, jeśli u dziecka, które opanowało umiejętność czytania, dominuje aktywność prawej półkuli mózgowej, odpowiednia podczas wcześniejszej fazy rozwojowej – nabywania umiejętności czytania.

Zaburzenia narządów zmysłów są przyczyną dysleksji.

Dysleksja nie wynika z nieprawidłowej pracy narządów zmysłów. Jednak dzieckiem z grupy ryzyka dysleksji może być dziecko pochodzące z ciąży i porodu o nieprawidłowym przebiegu, u którego w rodzinie występowały te zaburzenia, a także dziecko, które wykazuje symptomy nieharmonijnego rozwoju psychomotorycznego.

Dzieci, które odwrotnie piszą litery mają dysleksję.

Nie, małe dzieci często tak robią.

Dysleksja wynika z zaniedbania dydaktycznego, np. nieczytania dziecku książek.

Możliwe, że predyspozycje są dziedziczne, jednak można nad nimi pracować i rozwijać umiejętność czytania, ortografii, ćwiczyć pamięć itd. Ważne jest zadbanie o rozwój dziecka, a czytanie mu książek na pewno może złagodzić objawy dysleksji.

Z dysleksji można się wyleczyć.

Nie można. Dyslektyk ma inną budowę mózgu i przez to inaczej patrzy na świat. Nie znaczy to, że taka osoba będzie zagubiona w otaczającej ją rzeczywistości. Odpowiednio wspierany dyslektyk może osiągnąć rzeczy wielkie.

Wystarczy wiele razy coś napisać, aby to zapamiętać.

Czasem to pomaga, ale wciąż należy pamiętać, że dyslektyk inaczej zapamiętuje i ma inną percepcję niż przeciętny człowiek.

Dysleksja u każdego wygląda tak samo.

Nie, każdy uczeń z dysleksją jest inny.

Dyslektyk to człowiek nieinteligentny.

Nie, dysleksję diagnozuje się u dzieci o przynajmniej przeciętnym poziomie inteligencji. Często zdarzają się ponadprzeciętnie inteligentni ludzie z dysleksją, o których wspominaliśmy wyżej.

Dysleksja to wymówka.

Nie, to zaburzenie neurologiczne wymagające odpowiedniego podejścia. Owszem, nie każde dziecko z trudnościami w uczeniu się jest dyslektykiem, dlatego tak ważna jest specjalistyczna diagnoza.

Czy istnieje test na dysleksję?

Tak. Obecnie na rynku dostępnych jest kilka testów na dysleksję m.in.: DEST-2, DST-J, DST-S lub DAST. Możesz skorzystać z naszego testu na dysleksję. Choć nie ma walorów naukowych, w dalszym ciągu spełnia swój cel – wstępną ocenę psychologiczną (stopień prawdopodobieństwa).
Dyslektyk to osoba, u której występują specyficzne zaburzenia w czytaniu i pisaniu. Tego rodzaju problemy objawiają się już we wczesnym dzieciństwie, często, gdy dziecko uczy się właśnie czytać i pisać, ponieważ robi to wolniej od swoich rówieśników, a jego nauka przynosi gorsze efekty (popełnia te same, specyficzne błędy, mimo ciągłej nauki i przyswajania wiedzy). Mimo tego, że dyslektyk nierzadko uchodzi za inteligentnego i może osiągać sukcesy w wielu dziedzinach życia (zwłaszcza w późniejszych latach), często jest uważany za leniwego, ponieważ nie zdołał opanować pewnych podstaw związanych z czytaniem i pisaniem.

Dyslektyk – fakty i mity

Dyslektyk to bez wątpienia osoba, która potrzebuje odpowiedniej terapii. Oczywiście musi być ona skojarzona z wiekiem dyslektyka. Inaczej wygląda terapia u dziecka, a inaczej u osoby dorosłej. A i osoby dorosłe miewają poważne problemy dyslektyczne. Co więcej, problemy te mogą stać się barierą w podjęciu studiów, czy znalezieniu dobrej pracy. I dlatego właśnie tak ważne staje się, żeby z dysleksją walczyć. Dyslektyk kto to? To osoba, która ma trudności wynikające zaburzeń percepcji. Nie można więc traktować jej z góry. Jeśli nie czyta płynnie, czy myli numer telefonu, to nie robi tego celowo. Dlatego nie wolno jej krytykować. Bo to tylko pogorszy jej samopoczucie. Zastanawiasz się czy cierpisz na dysleksję? Możesz skorzystać z testu na dysleksję online. Choć nie ma walorów naukowych, w dalszym ciągu spełnia swój cel – wstępną ocenę psychologiczną (stopień prawdopodobieństwa). Proszę pamiętać, że nasza aplikacja nie jest narzędziem diagnostycznym.

Gdzie szukać pomocy?

Poniżej prezentujemy ośrodki, poradnie i stowarzyszenia zajmujące się dysleksją.

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape